Dan: 2. studenoga 2013.

On Air aka Radio Silence (2012)

Što bi ste Vi učinili da o Vašim odlukama ovisi život neke nevine i Vama nepoznate osobe?! Bi ste li ju pokušali spasiti pod svaku cijenu ili bi jednostavno “okrenuli leđa i […]

Ocijeni: