Dan: 2. svibnja 2014.

White Tiger (2014)

Opće je poznato da mi ovdje na Filmovima s Ruba ne zaziremo od trash filmova. Naprotiv, baš na takve često nailazimo. Naravno, ne znači da svi trashevi redom loši ili da neki od […]

Ocijeni: