Dan: 10. studenoga 2015.

The Tiger: An Old Hunter’s Tale (2015)

U pradavna vremena dok su svijetom još hodali praljudi, mamuti i sabljasti tigrovi, lov je bio iznimno ključan za preživljavanje, a lovci koji su plemena opskrbljivali mesom su bili gotovo najvažniji sudionici tog društva. […]

Ocijeni: